خطای نصب نشدن پایگاه داده sql

که مشکل ممکن است ار فعال بودن آنتی ویروس هنگام نصب و یا فایروال ویا توع ویندوز نصب شده باشد
به هر حال اگر نیاز شد دوباره میتوانید پایگاه داده  را نصب کنید
اگر ویندوز شما 64 بیتی باشد فایل مخصوص پایگاه 64 بیتی را نصب را دانلود و طبق شکل زیر مراحل نصب را دنبال کنید


هنگام نصب میباست موقتا آنتی ویروس و فایروال ویندوز غیر فعال باشد
 نصب sql express نرم افزار برج
 نصب sql express نرم افزار برج
 نصب sql express نرم افزار برج
 نصب sql express نرم افزار برج
 نصب sql express نرم افزار برج
 نصب sql express نرم افزار برج
 نصب sql express نرم افزار برج
 نصب sql express نرم افزار برج
 نصب sql express نرم افزار برج
 نصب sql express نرم افزار برج
 نصب sql express نرم افزار برج
 نصب sql express نرم افزار برج
 نصب sql express نرم افزار برج


مطالب مرتبط