برای دانلود فایل فایل نصب برج نیاز به کد مشتری دارید

پس از امضای قرارداد کدی به شما مشتری عزیز داده می شود.اگر در نصب نرم افزار مشکل داشتید می توانید از طریق  نصب نرم افزار ارتباطی که فایل نصب آن در لینک نرم افزارهای مورد نیاز می باشد، با ما تماس بگیرید تا نرم افزار را برای شما نصب کرده و پیامک نرم افزار را فعال کنیم.

کد مشتری