شارژ آپارتمان
به علت مشتری مداری  و کاربردی بودن نرم افزار برای خریدار
تا دو هفته بعد  از خرید  به هردلیلی شما میتوانید کل هزینه پرداختی را 
دریافت نمایید
این موضوع در قرارداد ذکر شده و مدیر ساختمان با خیال آسوده  در صورتی که تشخیص دهد نرم افزار برای مجتمع کاربرد ندارد کل هزینه را دریافت میکند.


مطالب مرتبط