امکانات نرم افزار شارژساختمان برج


تعاریف اولیه

 • امکان تعریف بلوک برای مجتمع هایی که چندین بلوک ساختمانی دارند 
 • امکان تعریف نوع واحد از قبیل اداری ،تجاری،مسکونی ،ویلایی، با سبک شارژ مختلف
 • امکان تعریف واحد ها به تفکیک بلوک ، طبقه ، واحد ، متراژ ، کنتور برق ، تلفن ، پارکینگ ، انباری و ...
 • امکان ثبت اطلاعات مالکین و مستاجرین و تاریخ خرید یا اجاره و پایان قرارداد و آلارم پایان قرارداد
 • امکان تعریف سرفصل هزینه های ساختمان ، اعم از هزینه برق،آب،گاز،پرسنل، سرایدار ، آسانسور و ...
 • امکان تعریف درآمد های آپارتمان با سرفصل های مانند اجاره فضا ،پارکینگ و حق اجاره و غیره...
 • امکان محدود کردن دسترسی به نرم افزار با تعریف کاربر و رمز عبور
 • امکان تعریف نام ساختمان و لوگوی ساختمان برای نرم افزار و فرم های چاپ و اخطاریه و تشکر
 • امکان تعریف پیام های مختلف برای برگه های چاپ مختلف از قبیل برگه های شارژ ،رسید دریافت وجه، گزارشات و...

پیکربندی

محاسبه شارژ به روش های مختلف زیر
 • شارژ واحدی
 • شارژ متراژی
 • شارژ نفری
 • شارژ نفر متراژی
 • شارژ واحدی + شارژ متراژی
 • شارژ واحدی + شارژ نفری
 • شارژ واحدی + شارژ نفر متراژی
 • شارژ نفری+ شارژ متراژی
 • شارژ واحدی + شارژ متراژی+ شارژ نفری
 • شارژ بر اساس هزینه

حسابداری

 • مشاهده حساب معین واحد
 • تعریف بانک و شماره ها و صندوق و تنخواه
 • امکان ثبت بدهکاری و بستانکاری با چاپ رسید برای واحد به تفکیک مستاجر و مالک
 • ثبت هزینه های ساختمان و تعیین منبع تامین هزینه( صندوق ،تنخواه،بانک)
 • ثبت هزینه حقوق برای پرسنل خاص
 • ثبت شارژ ماهیانه بر اسا فرمول های تعیین شده در پیکربندی
 • ثبت شارژ متفرقه برای یک ماه خاص
 • امکان تعیین حداقل بدهی و فعال شدن اخطاریه برای واحد های بدهکار روی برگه های شارژ
 • امکان مشاهده تمامی ورودی و خروجی و مانده تمامی حساب ها( صندوق ،تنخواه،بانک)
 • ثبت درآمد های ساختمان
 • وضیعت چک های صادر شده از ساختمان
 • حساب سالیانه به تفکیک هزینه ها ،درآمد های ساختمان، مجموع دریافتی شارژ ازیک واحد و دریافتی های خاص واحد
 • تراز سالیانه به تفکیک درآمد و هزینه
 • گزارش حساب واحد ها و میزان بدهکاری و چاپ بدهکاران از حداقل مبلغ بدهکاری
 • گزارشگيری از هزينه های انجام شده در بازه زمانی خاص
 • گزارش تفکيکی از صورت وضعيت مالی کليه ساکنين و يا مالکين آنها
 • گزارش بيلان و تراز ماهيانه
 • امکان تعريف حساب های بانکی مجتمع
 • امکان تعریف صندوق و تنخواه
 • امکان سیستم حقوق و دستمزد و مساعدت پرسنل
 • گزارش لیست پرداخت
 • گزارش لیست بدهکاران
 • ارسال پیامک برای بدهکاران با مبلغ بدهی


سایر موارد


 • امکان ارسال پیامک
 • دفتر تلفن
 • امکان ثبت و چاپ مجوز های ورود و خروج برای ساعت های غیر اداری یا کاری
 • امکان ایجاد تقویم کاری و یاد آوری کارهایی که پرسنل باید انجام دهند
 • امکان مشاهده قرار داد های رو به پایان مستاجر ها به صورت آلارم
 • امکان تعریف پرسنل و حقوق و دستمزد آنها
 • جستجو پیشرفته و آسان در کلیه اطلاعات
 • امکان تغيير در ظاهر و فونت های نرم افزار
 • امکان گزارش گیری کامل از اطلاعات واحد ها ، مالکین ، مستاجرین ، صورتحساب ساکنین ، لیست بدهی و طلب های ساکنین و ...
 • امکان مشاهده لیست وضعیت بدهکاری هر یک از ساکنین
 • امکان تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات
 • امکان تعریف مهلت پرداخت و اخطاریه مناسب1.jpgborj emkanat.jpg

مطالب مرتبط