2.شارژ متراژی مناسب مجتمع های مسکونی ،اداری،تجاری


این نوع واحد ها بر اساس متراژ، شارژ خود را به صورت ماهانه پرداخت میکنند
به مثال زیر برای مجتمع های مختلف دقت کنید
مجتمع مسکونی تجاری: واحد های مسکونی ماهانه هر متر 800 تومان و واحد های تجاری 1500 تومان
شارژ واحد 100 متری مسکونی ماهیانه 80.000 تومان
شارژ واحد 40 متری تجاری ماهیانه 60.000 تومان

این روش تقسم شارژ برای کدام مجتمع های مناسب است؟

  • برای مجتمع های که واحد ها با متراژ متفاوت دارند
  • دارای سیستم سرمایش و گرمایش مرکزی هستند
  • سنگین ترین هزینه ساختمان هزینه سرمایش و گرمایش باشد


شارژ متراژیمطالب مرتبط