5.شارژ واحدی + شارژ متراژی مناسب مجتمع های مسکونی ،اداری،تجاری


این نوع شارژ: واحد ها بر اساس شارژ ثابت و متراژ واحد، شارژ خود را به صورت ماهانه پرداخت میکنند
به مثال زیر برای مجتمع اداری تجاری
تجاری شارژ ثابت ماهانه60.000 تومان هر مترمربع 800 تومان
اداری شارژ ثابت ماهانه50.000 تومان هر مترمربع 600 تومان
شارژ واحد تجاری A متراژ 100 ماهیانه 140.000 تومان
شارژ واحد اداری B متراژ 100 ماهیانه 110.000 تومان

این روش تقسم شارژ برای کدام مجتمع های مناسب است؟


  • برای مجتمع های که واحد ها با متراژ متفاوت دارند
  • دارای سیستم سرمایش و گرمایش مرکزی هستند
  • مجتمع های که ترکیب دو تایی دارند


شارژ واحدی + شارژ متراژیمطالب مرتبط