شرکت هوشمندگستر اصفهان انرم افزاری برای مدیریت شارژ و حسابداری ساختمانهای تجاری، اداری و آپارتمان های مسکونی تولید نموده است که هیات مدیره ساختمان را تنها با  داشتن آشنایی ابتدایی  به کامپیوتر  در اداره هر چه بهتر هزینه های ساختمان یاری رسانده و موجب شفافیت هزینه پرداختی خاص شارژ ماهیانه توسط مالکین و مستاجرین ساختمان ها می گردد.
این شرکت در سال 88 اولین نسخه این نرم افزار را تولید کرده و در سال 91 نسخه دو این نرم افزار  93 نسخه سه را به بازار عرضه کرده است . و بستر های  لازم را برای پشتیبانی نرم افزار که مهترین عامل رضایت مشتری است فراهم نموده که در کمترین زمان و صرف نظر از فاصله نسبت به راهنمایی و پشتیبانی نرم افزار اقدام کند
03136672494
09132702286 کریمی